Ubitec Oy on allekirjoittanut sopimuksen Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Fibren kanssa prosessi- ja rakennussähköistyksestä sekä instrumenttiasennuksista meesauunin, kaustisoinnin ja kuoren kaasutuksen prosessialueille Kemin uuden biotuotetehtaan projektissa.

Ubitecin toimitukseen kuuluvat sähkö- ja instrumentointiasennukset liittyvät Metsä Fibren pääyhteistyökumppanina toimivan Valmetin osuuksiin. Valmetin kokonaisvaltainen prosessiteknologiatoimitus sisältää kaikkien biotuotetehtaan pääprosessialueiden suunnittelun ja laitetoimitukset sekä niiden asennustöiden johtamisen ja käynnistämisen. Valmet toteuttaa myös koko biotuotetehtaan prosessien ohjauksen kattavan automaatiojärjestelmän.

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Biotuotetehdas tuottaa Metsä-tuotemerkin havu- ja koivusellua 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa kartongin, pehmo- ja painopaperin sekä erikoistuotteiden raaka-aineeksi. Uuden tehtaan sähköenergian omavaraisuusaste on 250 prosenttia ja ylijäävä sähkö toimitetaan valtakunnan verkkoon. Kemin uusi, täysin ilman fossiilisia polttoaineita toimivatehdas tuleekin tuottamaan uusiutuvaa sähköä 2,5 % koko Suomen sähköntuotannosta. Tehdas tuottaa vuosittain uusiutuvaa sähköä 2,0 TWh. Uusi tehdas käynnistetään suunnitelman mukaan vuoden 2023 kolmannella kvartaalilla.

Havainnekuva uudesta biotuotelaitoksesta.

Ubitecin asennukset alkavat heinäkuussa 2022 ja valmistuvat kevään 2023 aikana. Toimituskokonaisuus sisältää kaikki sähköistykseen ja automaatiojärjestelmään liittyvät asennukset kokonaisuudessaan käyttöönottovalmiuteen. Projektin eri vaiheissa tulee työskentelemään jopa 40 sähkö- ja automaatioalan ammattilaista varmistamassa uuden tehtaan käynnistymisen aikataulussa. Asennuskokonaisuus käsittää niin kaapelihyllyjen asennukset, voimakaapeloinnin kuin prosessivalaistuksen, aina prosessi-instrumenttien asennukseen, testaukseen ja koestukseen asti. Kyseessä on Ubitecille historian suurin projektitoimitus niin toimituskokonaisuuden kuin liikevaihdonkin suhteen.

Lisätietoja

Leo Nokelainen

Toimitusjohtaja
040 575 0607
etunimi.sukunimi@ubitec.fi