Whistleblowing-kanava on otettu Ubitec Oy:ssä käyttöön viime lokakuussa. Kanava on ennakkovaroitusjärjestelmä, jolla pyritään vähentämään väärinkäytöksiin, sääntörikkomuksiin ja muuhun epäeettiseen toimintaan liittyviä riskejä. Kanava on avattu myös yhtiön ulkopuolelle, ja se on kaikkien sidosryhmiemme käytössä.

Käytössämme oleva Webropol Whistleblower -kanava mahdollistaa kaksisuuntaisen anonyymin kommunikoinnin. Tapauksen edetessä ilmoittaja voi tarkentaa ja täydentää ilmoitustaan, ja hänelle voidaan esittää lisäkysymyksiä. Kaikki viestintä tapahtuu anonyymisti. Tapauskohtaisten tunnusten avulla ilmoittajalla on mahdollisuus seurata, miten käsittelyprosessi etenee. Ilmoitukset tulee aina tehdä vilpittömässä mielessä.

“On tärkeää, että jokainen meistä voi turvallisesti puuttua epäeettiseen toimintaan ja oikaisua vaativiin väärinkäytöksiin. Whistleblowing-kanava on tärkeä työkalu paitsi sisäisen myös asiakkaiden ja muiden yhteistyökumppaneidemme luottamuksen säilyttämiseksi. Kiitos, että olet omalta osaltasi auttamassa meitä toimimaan hyvää liiketoimintatapaa edistävänä yhtiönä”, WEST Invest Groupin toimitusjohtaja Harto Viiala sanoo.

Lisätietoja

Harto Viiala, toimitusjohtaja, WEST Invest Group, p. 010 417 4110 tai 040 557 4502.

Mikä ja miksi whistleblower-kanava?

EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yritykset tarjoamaan anonyymin kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen. Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan tämän vuoden alusta. Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa.

Kanava on otettu käyttöön koko WEST Invest Group -konsernissa, johon Ubitec Oy kuuluu.

Linkki kanavalle löytyy verkkosivustomme Yritys-osiosta.

Categories: Uutiset