Ubitec Oy toimii Valmet Technologies Oy:n yhteistyökumppanina kivihiilikäyttöisen kaukolämpökattilan muuttamisessa kerrosleijukattilaksi (BFB) Helen Oy:n Helsingin Salmisaaren A-lämpölaitoksella. Muutos mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden lisäämisen kaukolämmön tuotannossa ja tukee siten Helenin vihreän siirtymän tavoitteita.

Ubitecin osuus projektista sisältää prosessi- ja rakennussähköistyksen sekä instrumentointiasennukset osana Valmetin kokonaistoimitusta, mikä kattaa kattilalaitoksen muutostyöt sekä savukaasujen lämmöntalteenottoprosessin rakentamisen.

”Osuuteemme kuuluvat kaikki sähköistämiseen ja instrumentointi- sekä automaatiojärjestelmien asennuksiin liittyvät työt käyttövalmiiksi asti”, Ubitecin toimitusjohtaja Leo Nokelainen kertoo.

Salmisaaren A-lämpölaitoksen kivihiileen perustuva tuotanto päättyi keväällä 2023, ja Ubitecin osuus mittavasta projektista alkoi syyskuussa 2023 purku- ja muutostöillä. Hankkeessa vanha hiilikattila ja siihen liittyvä tekniikka puretaan pääosin pois ja rakennetaan uudestaan olemassa olevan rakennuksen sisälle. Kaiken kaikkiaan projekti on Ubitecille merkittävän kokoinen ja työllistää eri työvaiheissa noin 30 henkilöä.

”Projekti kattaa pääosin uusien laitteistojen asennustöitä, ja niitä on päästy tekemään maalis-huhtikuun vaihteesta alkaen. Kesäkuun aikana kaikki toimituksen sisältämien osa-alueiden asennustyöt ovat jo käynnissä. Asennukset valmistuvat vuoden loppuun mennessä, ja uusi kattila on tarkoitus luovuttaa Helenille alkuvuodesta 2025”, Nokelainen sanoo.

Modernisoinneilla tuetaan hiilineutraaliustavoitteita

Ubitec on toteuttanut vastaavia toimitussisältöjä aiemminkin sekä uusiin kattilalaitoksiin että vastaavantyyppisiin muutoskohteisiin. Valmetin alihankkijana yhtiö on toiminut jo useita vuosia.

”Pitkäaikaisen yhteistyön myötä syntynyt molemmin puolinen toimintatapojen tuntemus on uusien yhteistyöprojektiemme perustekijä. Vankka kokemus ja osaaminen kattilalaitosten asennuksista ja modernisointiprojekteista ovat lisäksi vahvuutemme tämän tyyppisissä hankkeissa”, Nokelainen sanoo.

Helenin kaukolämpökattilan muutosprojekti lisää bioenergian käyttöä, kun pelletti korvaa kivihiilen.

”Meille on tärkeää olla mukana projekteissa, joissa voimme omalta osaltamme olla edistämässä hiilineutraaliustavoitteita. Tämä projekti on hyvä esimerkki puhtaaseen energiantuotantoon siirtymisestä”, Nokelainen toteaa.

Ubitec Valmetin yhteistyökumppanina Salmisaaren A-lämpölaitosprojektissa

Helen Oy:n Helsingin Salmisaaren A-lämpölaitos. Kuva: Helen Oy

Lisätietoja

Leo Nokelainen, toimitusjohtaja, Ubitec Oy, p. 040 575 0607.

Ubitec lyhyesti

Ubitec Oy on erikoistunut prosessi- ja energiateollisuuden sähköistys- ja instrumentointiprojekteihin sekä teollisuuden kunnossapito-, asennus- ja huoltopalveluihin. Yhtiö palvelee asiakkaitaan sekä Suomessa että ulkomailla. Yhtiö on perustettu vuonna 2012 Tampereella, ja se kuuluu suomalaiseen WEST Invest Group -konserniin. www.ubitec.fi.