Ubitec Valmetin yhteistyökumppanina Salmisaaren A-lämpölaitosprojektissa

Ubitec Oy toimii Valmet Technologies Oy:n yhteistyökumppanina kivihiilikäyttöisen kaukolämpökattilan muuttamisessa kerrosleijukattilaksi (BFB) Helen Oy:n Helsingin Salmisaaren A-lämpölaitoksella. Muutos mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden lisäämisen kaukolämmön tuotannossa ja tukee siten Helenin vihreän siirtymän tavoitteita. Ubitecin osuus projektista sisältää prosessi- ja rakennussähköistyksen sekä instrumentointiasennukset osana Valmetin kokonaistoimitusta, mikä kattaa kattilalaitoksen muutostyöt sekä savukaasujen lämmöntalteenottoprosessin Read more…